.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Elbląg ...
Elbląg, okr. 34
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 646475
Powierzchnia: 9745.65 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 426
L. obw. z których
spłynęły dane:
426
L. upr. do głos.: 504837
L. wyd. kart: 236727
46.89%
brak40.37%42.07%43.77%45.47%47.17%48.87%50.57%52.27%53.97%55.67% 
danych42.06%43.76%45.46%47.16%48.86%50.56%52.26%53.96%55.66%57.37% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
280100bartoszycki, pow.5102422565225592192344.22
280200braniewski, pow.3505415267152491488243.55
280300działdowski, pow.5172522348223462168643.21
286101Elbląg, m.9950857014569535612357.30
280400elbląski, pow.4455717989179891746440.37
280700iławski, pow.7164933120330973223146.23
280900lidzbarski, pow.3428715271152691487344.54
281200nowomiejski, pow.3356215193151751458445.27
281500ostródzki, pow.8347137960379053682645.48
  Elbląg, okr. 34 504837 236727 236542 230592 46.89
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto30961916369716354816025152.87
2Wieś19521873030729947034137.41
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0004110816187161861564439.38
2od 5 001 do 10 00013196751068510434919438.70
3od 10 001 do 20 00011991253592535675205044.69
4od 20 001 do 50 00011234258866587935758152.40
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 0009950857014569535612357.30
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca