.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Elbląg ...
Elbląg, okr. 33
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 646475
Powierzchnia: 9745.65 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 426
L. obw. z których
spłynęły dane:
426
L. upr. do głos.: 504837
L. wyd. kart: 236716
46.89%
brak40.37%42.07%43.77%45.47%47.17%48.87%50.57%52.27%53.97%55.67% 
danych42.06%43.76%45.46%47.16%48.86%50.56%52.26%53.96%55.66%57.37% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
280100bartoszycki, pow.5102422565225542212144.22
280200braniewski, pow.3505415267152521491443.55
280300działdowski, pow.5172522348223432178243.21
286101Elbląg, m.9950857002569265618757.28
280400elbląski, pow.4455717989179881769940.37
280700iławski, pow.7164933121330993242746.23
280900lidzbarski, pow.3428715271152711500244.54
281200nowomiejski, pow.3356215193151811471645.27
281500ostródzki, pow.8347137960379263724845.48
  Elbląg, okr. 33 504837 236716 236540 232096 46.89
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto30961916368616353216087952.87
2Wieś19521873030730087121737.41
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0004110816187161841580539.38
2od 5 001 do 10 00013196751069510534978338.70
3od 10 001 do 20 00011991253592535725253944.69
4od 20 001 do 50 00011234258866588055778252.40
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 0009950857002569265618757.28
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca