.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piła / czarnkowsko-trzcianecki, pow. / Drawsko, gm.
Drawsko, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 6022
Powierzchnia: 162.95 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 4635
L. wyd. kart: 2095
45.20%
brak45.19%46.61%48.03%49.45%50.87%52.29%53.71%55.13%56.55%57.97% 
danych46.60%48.02%49.44%50.86%52.28%53.70%55.12%56.54%57.96%59.39% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala posiedzeń Urzędu Gminy Drawsko, Drawsko 64-733 ul. Powstańców Wlkp.121128162562559348.79
2Szkoła Podstawowa, Drawski Młyn ul. Szosa Dworcowa 280938138137347.10
3Szkoła Podstawowa, Piłka 2460126026024443.26
4Szkoła Podstawowa, Pęckowo Powstańców Wlkp. 178138138135748.78
5Gimnazjum, Chełst 64116344844743138.52
  Drawsko, gm. 4635 2095 2094 1998 45.20

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca