.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piła / czarnkowsko-trzcianecki, pow. / Drawsko, gm.
Drawsko, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 6022
Powierzchnia: 162.95 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 4635
L. wyd. kart: 2095
45.20%
brak45.19%46.61%48.03%49.45%50.87%52.29%53.71%55.13%56.55%57.97% 
danych46.60%48.02%49.44%50.86%52.28%53.70%55.12%56.54%57.96%59.39% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Sala posiedzeń Urzędu Gminy Drawsko, Drawsko 64-733 ul. Powstańców Wlkp.121128162562559648.79
2Szkoła Podstawowa, Drawski Młyn ul. Szosa Dworcowa 280938138137747.10
3Szkoła Podstawowa, Piłka 2460126026025343.26
4Szkoła Podstawowa, Pęckowo Powstańców Wlkp. 178138138136348.78
5Gimnazjum, Chełst 64116344844844138.52
  Drawsko, gm. 4635 2095 2095 2030 45.20

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca