.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / olsztyński, pow. / Dywity, gm.
Dywity, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 9352
Powierzchnia: 160.68 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 7211
L. wyd. kart: 3931
54.51%
brak34.95%37.03%39.11%41.19%43.27%45.35%47.43%49.51%51.59%53.67% 
danych37.02%39.10%41.18%43.26%45.34%47.42%49.50%51.58%53.66%55.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach197812421242123562.79
2Świetlica Wiejska w Sętalu (budynek byłej szkoły)87337537536042.96
3Szkoła Podstawowa w Tuławkach75630830829340.74
4Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie70429029027641.19
5Przedszkole Samorządowe w Słupach65539639638760.46
6Szkoła Podstawowa we Frączkach36413913513238.19
7Przedszkole Samorządowe w Kieźlinach120879379379065.65
8Świetlica Wiejska w Różnowie67338838737957.65
  Dywity, gm. 7211 3931 3926 3852 54.51

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca