.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / olsztyński, pow. / Barczewo, gm.
Barczewo, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 16309
Powierzchnia: 319.85 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 17
L. obw. z których
spłynęły dane:
17
L. upr. do głos.: 13304
L. wyd. kart: 6550
49.23%
brak34.95%37.03%39.11%41.19%43.27%45.35%47.43%49.51%51.59%53.67% 
danych37.02%39.10%41.18%43.26%45.34%47.42%49.50%51.58%53.66%55.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 36 (łącznik)193910781077106255.60
2Lokal Urzędu Miejskiego w Barczewie Plac Ratuszowy 1 (sala konferencyjna)134565465463648.62
3Lokal Przedszkola Miejskiego w Barczewie ul. Słowackiego 7147685585584957.93
4Lokal Domu Pomocy Społecznej w Barczewie - ul. Kraszewskiego 1714663636143.15
5Lokal Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Barczewie ul. Słowackiego 579637637636247.24
6Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lamkowie45518718717941.10
7Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach ul. Ogrodowa 794146446444349.31
8Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewku72021621620930.00
9Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wipsowie73534334333046.67
10Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie73826526525635.91
11Lokal Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich39814814814537.19
12Lokal Filii Biblioteki w Jedzbarku55116716716530.31
13Lokal Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Wrócikowie51018718717936.67
14Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie39114614613937.34
15Lokal świetlicy w Wójtowie ul. Kwiatowa 19 (była kaplica)109268067967762.27
16Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 3642520520519648.24
17Świetlica Zakładu Karnego w Barczewie ul. Klasztorna 764651651550179.88
  Barczewo, gm. 13304 6550 6547 6389 49.23

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca