.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Elbląg / nowomiejski, pow. / Kurzętnik, gm.
Kurzętnik, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 8948
Powierzchnia: 149.86 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 6767
L. wyd. kart: 2977
43.99%
brak40.83%42.02%43.21%44.40%45.59%46.78%47.97%49.16%50.35%51.54% 
danych42.01%43.20%44.39%45.58%46.77%47.96%49.15%50.34%51.53%52.73% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim, Brzozie Lubawskie 43a113551251248945.11
2Urząd Gminy w Kurzętniku ul.Grunwaldzka 39140864964862146.09
3Szkoła Podstawowa w Marzęcicach, Szkolna 21142463763762844.73
4Remiza OSP w Tereszewie, Tereszewo 40134352952950239.39
5Szkoła Podstawowa w Kurzętniku ul.Grunwaldzka 37145765065063344.61
  Kurzętnik, gm. 6767 2977 2976 2873 43.99

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca