.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Elbląg / nowomiejski, pow. / Grodziczno, gm.
Grodziczno, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 6594
Powierzchnia: 154.27 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4839
L. wyd. kart: 1976
40.83%
brak40.83%42.02%43.21%44.40%45.59%46.78%47.97%49.16%50.35%51.54% 
danych42.01%43.20%44.39%45.58%46.77%47.96%49.15%50.34%51.53%52.73% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Grodzicznie, 13-324 Grodziczno202787087084142.92
2Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu, 13-324 Grodziczno39815515514538.94
3Szkoła Podstawowa w Ostaszewie, 13-324 Grodziczno71925024924034.77
4Szkoła Podstawowa w Mrocznie, 13-308 Mroczno169570170166341.36
  Grodziczno, gm. 4839 1976 1975 1889 40.83

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca