.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Elbląg / działdowski, pow. / Rybno, gm.
Rybno, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 7402
Powierzchnia: 147.46 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 5495
L. wyd. kart: 2430
44.22%
brak36.21%37.57%38.93%40.29%41.65%43.01%44.37%45.73%47.09%48.45% 
danych37.56%38.92%40.28%41.64%43.00%44.36%45.72%47.08%48.44%49.81% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Rumianie, 13 - 220 Rybno39319819819050.38
2Szkoła Podstawowa w Hartowcu, 13 - 220 Rybno78937337335647.28
3Szkoła Podstawowa w Żabinach, 13 - 220 Rybno64521821821233.80
4Szkoła Podstawowa w Koszelewach, 13 - 206 Płośnica52117717716633.97
5Sala Konferencyjna przy Urzędzie Gminy Rybno, 13 - 220 Rybno207510441044102050.31
6Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Tuczkach, 13 - 220 Rybno62221321320434.24
7Remiza OSP w Dębieniu, 13 - 220 Rybno45020720719446.00
  Rybno, gm. 5495 2430 2430 2342 44.22

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca