.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Elbląg / działdowski, pow. / Działdowo, gm.
Działdowo, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 9977
Powierzchnia: 272.77 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 12
L. obw. z których
spłynęły dane:
12
L. upr. do głos.: 7318
L. wyd. kart: 2650
36.21%
brak36.21%37.57%38.93%40.29%41.65%43.01%44.37%45.73%47.09%48.45% 
danych37.56%38.92%40.28%41.64%43.00%44.36%45.72%47.08%48.44%49.81% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Klęczkowie52614514513627.57
2Świetlica Wiejska w Kurkach32211111110334.47
3Szkoła Podstawowa w Petrykozach75824524523032.32
4Świetlica Wiejska w Księżym Dworze65230630627746.93
5Szkoła Podstawowa w Uzdowie86032132131337.33
6Szkoła Podstawowa w Ruszkowie142741141140528.80
7Szkoła Podstawowa w Wysokiej59320220219934.06
8Gimnazjum w Burkacie56926426425446.40
9Szkoła Podstawowa w Turzy Wielkiej52022822822043.85
10Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie7541414054.67
11Świetlica Wiejska w Kisinach51523223222745.05
12Szkoła Podstawowa w Grzybinach50114414413928.74
  Działdowo, gm. 7318 2650 2650 2543 36.21

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca