.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Elbląg / bartoszycki, pow. / Sępopol, gm.
Sępopol, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 7066
Powierzchnia: 246.58 km2
Zaludnienie: 28 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 5476
L. wyd. kart: 1951
35.63%
brak33.49%35.47%37.45%39.43%41.41%43.39%45.37%47.35%49.33%51.31% 
danych35.46%37.44%39.42%41.40%43.38%45.36%47.34%49.32%51.30%53.29% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu ul. Wojska Polskiego 8176779379376744.88
2Dom Kultury w Sępopolu ul.Mostowa 3, 11-210 Sępopol ul. Mostowa 388928328327231.83
3Wiejski Dom Kultury w Wodukajmach, Wodukajmy80623523522729.16
4Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie, Dzietrzychowo81125425424431.32
5Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu, Wiatrowiec59321521521336.26
6Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy w Liskach, Liski61017117116328.03
  Sępopol, gm. 5476 1951 1951 1886 35.63

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca