.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rybnik / mikołowski, pow. / Mikołów, m.
Mikołów, m.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 38155
Powierzchnia: 78.89 km2
Zaludnienie: 483 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 22
L. obw. z których
spłynęły dane:
22
L. upr. do głos.: 31506
L. wyd. kart: 19260
61.13%
brak55.78%56.32%56.86%57.40%57.94%58.48%59.02%59.56%60.10%60.64% 
danych56.31%56.85%57.39%57.93%58.47%59.01%59.55%60.09%60.63%61.18% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miejski Dom Kultury, Rynek 19241414431443140859.78
2Przedszkole Nr 2, ul. Janasa 2208712151215119058.22
3Gimnazjum Nr 2, ul. Krakowska 30141988088086062.02
4Gimnazjum nr 2, ul. Krakowska 30192411761176116361.12
5Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Bandurskiego 1213013581358134563.76
6Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Bandurskiego 1182211811181116864.82
7Gimnazjum Nr 1, ul. Konstytucji 3 Maja 20196212831283127665.39
8Liceum Ogólnokształcące, ul. Żwirki i Wigury 25139789589588164.07
9Liceum Ogólnokształcące, ul. Żwirki i Wigury 25218310851085105449.70
10Zespół Szkół Technicznych, ul. Rybnicka 44121775475474961.96
11Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Skalna 10155198598597163.51
12Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Katowicka 2481454354253466.71
13Biurowiec w zarządzie ZGL, ul. kard.S. Wyszyńskiego 13221613921392135762.82
14Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Katowicka 122178311971197117767.13
15Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Zamkowa 1150689389387559.30
16Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Gliwicka 10266735335334452.92
17Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Wolności 30112463763660756.67
18Zespół Szkół Nr 2, ul. Gliwicka 299150293493489462.18
19Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 1148989489487760.04
20Szpital Powiatowy, ul. Waryńskiego 49151514956.04
21Szpital św. Józefa, ul. Okrzei 278428282833.33
22Ośrodek dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże - Dom Pomocy Społecznej ul. Gliwicka 36612483838166.94
  Mikołów, m. 31506 19260 19258 18888 61.13

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca