.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rybnik / mikołowski, pow. / Mikołów, m.
Mikołów, m.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 38155
Powierzchnia: 78.89 km2
Zaludnienie: 483 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 22
L. obw. z których
spłynęły dane:
22
L. upr. do głos.: 31506
L. wyd. kart: 19258
61.12%
brak55.78%56.32%56.86%57.40%57.94%58.48%59.02%59.56%60.10%60.64% 
danych56.31%56.85%57.39%57.93%58.47%59.01%59.55%60.09%60.63%61.18% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miejski Dom Kultury, Rynek 19241414431443141959.78
2Przedszkole Nr 2, ul. Janasa 2208712151215119158.22
3Gimnazjum Nr 2, ul. Krakowska 30141988088087462.02
4Gimnazjum nr 2, ul. Krakowska 30192411761175116361.12
5Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Bandurskiego 1213013581358134363.76
6Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Bandurskiego 1182211791179116864.71
7Gimnazjum Nr 1, ul. Konstytucji 3 Maja 20196212831283126265.39
8Liceum Ogólnokształcące, ul. Żwirki i Wigury 25139789589587864.07
9Liceum Ogólnokształcące, ul. Żwirki i Wigury 25218310851085107449.70
10Zespół Szkół Technicznych, ul. Rybnicka 44121775475474761.96
11Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Skalna 10155198598597163.51
12Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Katowicka 2481454354353366.71
13Biurowiec w zarządzie ZGL, ul. kard.S. Wyszyńskiego 13221613921392137662.82
14Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Katowicka 122178311971197118067.13
15Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Zamkowa 1150689389388359.30
16Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Gliwicka 10266735335334852.92
17Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Wolności 30112463763361956.67
18Zespół Szkół Nr 2, ul. Gliwicka 299150293493491262.18
19Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 1148989489487760.04
20Szpital Powiatowy, ul. Waryńskiego 49151515056.04
21Szpital św. Józefa, ul. Okrzei 278428282833.33
22Ośrodek dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże - Dom Pomocy Społecznej ul. Gliwicka 36612483838266.94
  Mikołów, m. 31506 19258 19253 18978 61.12

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca