.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdynia / chojnicki, pow. / Konarzyny, gm.
Konarzyny, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 2271
Powierzchnia: 104.27 km2
Zaludnienie: 21 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 1
L. obw. z których
spłynęły dane:
1
L. upr. do głos.: 1644
L. wyd. kart: 787
47.87%
brak46.71%47.75%48.79%49.83%50.87%51.91%52.95%53.99%55.03%56.07% 
danych47.74%48.78%49.82%50.86%51.90%52.94%53.98%55.02%56.06%57.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach ul. Szkolna 12164478778777647.87
  Konarzyny, gm. 1644 787 787 776 47.87

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca