.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / opolski, pow. / Popielów, gm.
Popielów, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 8334
Powierzchnia: 175.57 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 6771
L. wyd. kart: 2464
36.39%
brak33.72%35.11%36.50%37.89%39.28%40.67%42.06%43.45%44.84%46.23% 
danych35.10%36.49%37.88%39.27%40.66%42.05%43.44%44.83%46.22%47.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Lubienia, Świetlica Wiejska, ul. Wiejska 3859617217216628.86
2Popielów, Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, ul. Powstańców 34186561961958933.19
3Stare Siołkowice, Szkoła Podstawowa, ul. Michała 2204666066061632.26
4Karłowice, Wiejski Dom Kultury, ul. Brzeska 4150568068067045.18
5Stobrawa, Świetlica Wiejska, ul. Jakuba Kani 1175933333331943.87
  Popielów, gm. 6771 2464 2464 2360 36.39

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca