.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / brzeski, pow. / Grodków, gm.
Grodków, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 19997
Powierzchnia: 286.39 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 16
L. obw. z których
spłynęły dane:
16
L. upr. do głos.: 15705
L. wyd. kart: 6734
42.88%
brak42.87%43.97%45.07%46.17%47.27%48.37%49.47%50.57%51.67%52.77% 
danych43.96%45.06%46.16%47.26%48.36%49.46%50.56%51.66%52.76%53.87% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Grodków Gimnazjum Publiczne Nr 1 ul. Powstańców Śl.114857557556450.09
2Grodków Zespół Szkół ul. Krakowska152281981981153.81
3Grodków Gimnazjum Publiczne Nr 2 ul. A. Mickiewicza119857957956948.33
4Grodków Dom Kultury ul. Kasztanowa188984784782644.84
5Grodków Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. G. Morcinka202510971097107754.17
6Żelazna Świetlica Wiejska65625225223938.41
7Lipowa Szkoła Podstawowa84537437435344.26
8Kopice Szkoła Podstawowa98138538537839.25
9Kolnica Szkoła Podstawowa141450850850435.93
10Wierzbnik Świetlica Wiejska45515315314433.63
11Gnojna Szkoła Podstawowa86132332331337.51
12Jędrzejów Szkoła Podstawowa76021321321128.03
13Gałązczyce Szkoła Podstawowa82426826825032.52
14Kobiela - Świetlica Wiejska101526526525926.11
15Grodków Dom Pomocy Społecznej ul.A.Mickiewicza5330302656.60
16Grodków Zakład Karny ul. H.Sienkiewicza5946464277.97
  Grodków, gm. 15705 6734 6734 6566 42.88

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca