.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Płock ...
Płock, okr. 16
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 848379
Powierzchnia: 10270.3 km2
Zaludnienie: 82 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 574
L. obw. z których
spłynęły dane:
574
L. upr. do głos.: 668405
L. wyd. kart: 314468
47.05%
brak41.60%43.27%44.94%46.61%48.28%49.95%51.62%53.29%54.96%56.63% 
danych43.26%44.93%46.60%48.27%49.94%51.61%53.28%54.95%56.62%58.30% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
140200ciechanowski, pow.7322134555345403382747.19
140400gostyniński, pow.3806017519175131703846.03
141300mławski, pow.5842825659256322494243.92
146201Płock, m.10218059479594235855258.21
141900płocki, pow.8306734699346923363341.77
142000płoński, pow.7052329340293222858641.60
142200przasnyski, pow.4221518791187611823244.51
142700sierpecki, pow.4241517826178201722442.03
142800sochaczewski, pow.6648432353323413175248.66
143700żuromiński, pow.3225213430134151301341.64
143800żyrardowski, pow.5956030817308023018251.74
  Płock, okr. 16 668405 314468 314261 306981 47.05
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto32432817517917500717191854.01
2Wieś34407713928913925413506340.48
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0008469135147351433402841.50
2od 5 001 do 10 00023029891433914088866939.70
3od 10 001 do 20 00010798251646515935030047.83
4od 20 001 do 50 00014325476763766947543253.59
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00010218059479594235855258.21
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca