.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Płock ...
Płock, okr. 15
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 848379
Powierzchnia: 10270.3 km2
Zaludnienie: 82 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 574
L. obw. z których
spłynęły dane:
574
L. upr. do głos.: 668405
L. wyd. kart: 314462
47.05%
brak41.60%43.27%44.94%46.61%48.28%49.95%51.62%53.29%54.96%56.63% 
danych43.26%44.93%46.60%48.27%49.94%51.61%53.28%54.95%56.62%58.30% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
140200ciechanowski, pow.7322134555345383389247.19
140400gostyniński, pow.3806017518175161702846.03
141300mławski, pow.5842825659256252494643.92
146201Płock, m.10218059478594035853358.21
141900płocki, pow.8306734699346843397541.77
142000płoński, pow.7052329339293142868741.60
142200przasnyski, pow.4221518791187801840544.51
142700sierpecki, pow.4241517826178191736242.03
142800sochaczewski, pow.6648432353323313175048.66
143700żuromiński, pow.3225213430134101300741.64
143800żyrardowski, pow.5956030814307763022551.74
  Płock, okr. 15 668405 314462 314196 307810 47.05
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto32432817517417497517188654.01
2Wieś34407713928813922113592440.48
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0008469135147351393421641.50
2od 5 001 do 10 00023029891432913808932039.70
3od 10 001 do 20 00010798251645515975043047.83
4od 20 001 do 50 00014325476760766777531153.58
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00010218059478594035853358.21
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca