.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Tarnów ...
Tarnów, okr. 15
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 712258
Powierzchnia: 4079.15 km2
Zaludnienie: 174 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 495
L. obw. z których
spłynęły dane:
495
L. upr. do głos.: 552942
L. wyd. kart: 288987
52.26%
brak41.49%43.22%44.95%46.68%48.41%50.14%51.87%53.60%55.33%57.06% 
danych43.21%44.94%46.67%48.40%50.13%51.86%53.59%55.32%57.05%58.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
120100bocheński, pow.7785442417423594134654.48
120200brzeski, pow.6951436034360223492851.84
120400dąbrowski, pow.4615721172211612053245.87
121400proszowicki, pow.3472114408144061401441.50
121600tarnowski, pow.14757374498744707206650.48
126301Tarnów, m.9484755743556935469958.77
121900wielicki, pow.8227644715446394373854.35
  Tarnów, okr. 15 552942 288987 288750 281323 52.26
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto18818410954410940010739458.21
2Wieś36475817944317935017392949.20
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0001690970987098690441.98
2od 5 001 do 10 00012016957373573535547647.74
3od 10 001 do 20 00018012490693906358782950.35
4od 20 001 do 50 00014089378080779717641555.42
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 0009484755743556935469958.77
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca