.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Tarnów ...
Tarnów, okr. 14
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 712258
Powierzchnia: 4079.15 km2
Zaludnienie: 174 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 495
L. obw. z których
spłynęły dane:
495
L. upr. do głos.: 552942
L. wyd. kart: 288987
52.26%
brak41.49%43.22%44.95%46.68%48.41%50.14%51.87%53.60%55.33%57.06% 
danych43.21%44.94%46.67%48.40%50.13%51.86%53.59%55.32%57.05%58.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
120100bocheński, pow.7785442417423744171754.48
120200brzeski, pow.6951436034360093520251.84
120400dąbrowski, pow.4615721171211532062345.87
121400proszowicki, pow.3472114408144051408641.50
121600tarnowski, pow.14757374497744377292150.48
126301Tarnów, m.9484755745556995492658.77
121900wielicki, pow.8227644715446534394954.35
  Tarnów, okr. 14 552942 288987 288730 283424 52.26
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto18818410954610941210781558.21
2Wieś36475817944117931817560949.19
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001690970987096691741.98
2od 5 001 do 10 00012016957373573335599647.74
3od 10 001 do 20 00018012490693906058879550.35
4od 20 001 do 50 00014089378078779977679055.42
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 0009484755745556995492658.77
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca