.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / nowotarski, pow. / Szczawnica, m.
Szczawnica, m.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 7510
Powierzchnia: 87.89 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 6078
L. wyd. kart: 2975
48.95%
brak37.85%39.70%41.55%43.40%45.25%47.10%48.95%50.80%52.65%54.50% 
danych39.69%41.54%43.39%45.24%47.09%48.94%50.79%52.64%54.49%56.35% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Budynek po Szkole Podstawowej Nr 3, Szczawnica, ul. Jaworki 1342319319318945.63
2Szkoła Podstawowa Nr 3, Szczawnica, ul. Szlachtowa 3762228128127545.18
3Remiza OSP, Szczawnica, ul. Szalaya 84131355155154241.96
4Szkoła Podstawowa Nr 1, Szczawnica, ul. Główna 12101858158157757.07
5Sanatorium "Papiernik", Szczawnica, Aleja 1 Maja 3124865965965552.80
6Gimnazjum Publiczne, Szczawnica, ul. Główna 116145471070769148.83
  Szczawnica, m. 6078 2975 2972 2929 48.95

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca