.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz ...
Nowy Sącz, okr. 14
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 773917
Powierzchnia: 5472.9 km2
Zaludnienie: 141 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 584
L. obw. z których
spłynęły dane:
584
L. upr. do głos.: 584126
L. wyd. kart: 305326
52.27%
brak47.42%48.83%50.24%51.65%53.06%54.47%55.88%57.29%58.70%60.11% 
danych48.82%50.23%51.64%53.05%54.46%55.87%57.28%58.69%60.10%61.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
120500gorlicki, pow.8477940756407123959848.07
120700limanowski, pow.9088547573475254627452.34
121000nowosądecki, pow.14960182663826328030955.26
121100nowotarski, pow.13943866124660566453147.42
126201Nowy Sącz, m.6634940771407364023261.45
121700tatrzański, pow.5307427439274342695851.70
  Nowy Sącz, okr. 14 584126 305326 305095 297902 52.27
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto20991112139412127511942457.83
2Wieś37421518393218382017847849.15
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0001329960596056587845.56
2od 5 001 do 10 00014909773023729767083748.98
3od 10 001 do 20 00017978991353912878893850.81
4od 20 001 do 50 00017559294120940409201753.60
5od 50 001 do 100 0006634940771407364023261.45
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca