.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / olsztyński, pow. / Barczewo, gm.
KOTOWICZ Tadeusz
Nr listy: 6
Nr na liście: 10
L. głos. ważnych: 6389
L. głos. na listę: 1717
L. głos. na kandydata: 11
% gł. na kand: 0.17
0.17%
brak0.17%0.25%0.33%0.41%0.49%0.57%0.65%0.73%0.81%0.89%nie
danych0.24%0.32%0.40%0.48%0.56%0.64%0.72%0.80%0.88%0.97%dotyczy

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na listę na kandydata
1Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 36 (łącznik)1939107810771062020.19
2Lokal Urzędu Miejskiego w Barczewie Plac Ratuszowy 1 (sala konferencyjna)1345654654636000.00 
3Lokal Przedszkola Miejskiego w Barczewie ul. Słowackiego 71476855855849010.12
4Lokal Domu Pomocy Społecznej w Barczewie - ul. Kraszewskiego 17146636361000.00 
5Lokal Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Barczewie ul. Słowackiego 5796376376362010.28
6Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lamkowie455187187179010.56
7Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach ul. Ogrodowa 7941464464443010.23
8Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewku720216216209000.00 
9Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wipsowie735343343330020.61
10Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie738265265256000.00 
11Lokal Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich398148148145000.00 
12Lokal Filii Biblioteki w Jedzbarku551167167165000.00 
13Lokal Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Wrócikowie510187187179021.12
14Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie391146146139000.00 
15Lokal świetlicy w Wójtowie ul. Kwiatowa 19 (była kaplica)1092680679677010.15
16Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 36425205205196000.00 
17Świetlica Zakładu Karnego w Barczewie ul. Klasztorna 7646516515501000.00 
  Barczewo, gm. 13304 6550 6547 6389 1717 11 0.17


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca