.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / olsztyński, pow. / Barczewo, gm.
ARENT Iwona Ewa
Nr listy: 6
Nr na liście: 2
L. głos. ważnych: 6389
L. głos. na listę: 1717
L. głos. na kandydata: 54
% gł. na kand: 0.85
0.85%
brak0.84%1.15%1.46%1.77%2.08%2.39%2.70%3.01%3.32%3.63%nie
danych1.14%1.45%1.76%2.07%2.38%2.69%3.00%3.31%3.62%3.94%dotyczy

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na listę na kandydata
1Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 36 (łącznik)1939107810771062030.28
2Lokal Urzędu Miejskiego w Barczewie Plac Ratuszowy 1 (sala konferencyjna)1345654654636020.31
3Lokal Przedszkola Miejskiego w Barczewie ul. Słowackiego 714768558558490121.41
4Lokal Domu Pomocy Społecznej w Barczewie - ul. Kraszewskiego 17146636361034.92
5Lokal Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Barczewie ul. Słowackiego 5796376376362000.00 
6Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lamkowie455187187179021.12
7Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach ul. Ogrodowa 7941464464443071.58
8Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewku720216216209041.91
9Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wipsowie735343343330051.52
10Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie738265265256031.17
11Lokal Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich398148148145021.38
12Lokal Filii Biblioteki w Jedzbarku551167167165000.00 
13Lokal Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Wrócikowie510187187179000.00 
14Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie391146146139032.16
15Lokal świetlicy w Wójtowie ul. Kwiatowa 19 (była kaplica)1092680679677071.03
16Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 36425205205196000.00 
17Świetlica Zakładu Karnego w Barczewie ul. Klasztorna 7646516515501010.20
  Barczewo, gm. 13304 6550 6547 6389 1717 54 0.85


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca