.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / olsztyński, pow. / Barczewo, gm.
TOMCZYK Robert Juliusz
Nr listy: 2
Nr na liście: 8
L. głos. ważnych: 6389
L. głos. na listę: 76
L. głos. na kandydata: 3
% gł. na kand: 0.05
0.05%
brak0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%0.16%0.18%nie
danych0.01%0.03%0.05%0.07%0.09%0.11%0.13%0.15%0.17%0.20%dotyczy

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na listę na kandydata
1Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 36 (łącznik)1939107810771062010.09
2Lokal Urzędu Miejskiego w Barczewie Plac Ratuszowy 1 (sala konferencyjna)1345654654636010.16
3Lokal Przedszkola Miejskiego w Barczewie ul. Słowackiego 71476855855849010.12
4Lokal Domu Pomocy Społecznej w Barczewie - ul. Kraszewskiego 17146636361000.00 
5Lokal Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Barczewie ul. Słowackiego 5796376376362000.00 
6Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lamkowie455187187179000.00 
7Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach ul. Ogrodowa 7941464464443000.00 
8Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewku720216216209000.00 
9Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wipsowie735343343330000.00 
10Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie738265265256000.00 
11Lokal Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich398148148145000.00 
12Lokal Filii Biblioteki w Jedzbarku551167167165000.00 
13Lokal Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Wrócikowie510187187179000.00 
14Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie391146146139000.00 
15Lokal świetlicy w Wójtowie ul. Kwiatowa 19 (była kaplica)1092680679677000.00 
16Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 36425205205196000.00 
17Świetlica Zakładu Karnego w Barczewie ul. Klasztorna 7646516515501000.00 
  Barczewo, gm. 13304 6550 6547 6389 76 3 0.05


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca