.
.
 
 
. .
Akty Prawne / Rozporządzenia i zarządzenia
.
 
 Zarządzenie Nr 2/2007 Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 września 2007 r. w sprawie sposobu zapewnienia przez Krajowe Biuro Wyborcze obsługi i warunków techniczno - administracyjnych pracy okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu
 Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 921 ze zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 38, poz. 352 oraz z 2005 r. Nr 102, poz. 859
  Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Załącznik do rozporządzenia MSWiA
 
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 881
 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu
 (Dz. U. Nr 84, poz. 922 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 102, poz. 858) - tekst ujednolicony przez Krajowe Biuro Wyborcze
  Załącznik do rozporządzenia MSWiA
 
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Dziennik Ustaw z dnia 8 września 2007 r. Nr 162, poz. 1145
 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
 (Dziennik Ustaw z dnia 19 sierpnia 2005 r. Nr 157, poz. 1324, Nr 181, poz. 1519 i Nr 184, poz. 1544 oraz z 2007 r. Nr 180, poz. 1283)
  Wykaz obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2007 r.
  Załącznik do rozporządzenia MSZ

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca