.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Łódź ...
Łódź, okr. 9
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 815659
Powierzchnia: 1152.22 km2
Zaludnienie: 707 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 693779
Liczba wydanych kart: 429990
Liczba wyjętych kart: 429490
Liczba ważnych kart: 429028
Liczba głosów ważnych: 422493
Liczba mandatów: 2
61.98%
brak49.95%51.26%52.57%53.88%55.19%56.50%57.81%59.12%60.43%61.74% 
danych51.25%52.56%53.87%55.18%56.49%57.80%59.11%60.42%61.73%63.05% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BARTYZEL Małgorzata Maria233225.52
2GRUBSKI Maciej Tomasz14668834.72
3GRZELAK Andrzej138443.28
4KWIATKOWSKI Krzysztof16415138.85
5MATUSZAK Grzegorz Jan8274319.58
6MICHALIK Marek10574225.03
7RAKOWSKI Maciej7411917.54
8WIĘCŁAWSKA-SAUK Elżbieta10079523.86
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
102100brzeziński, pow.2484412410124021201349.95
100600łódzki wschodni, pow.5226629066290012852755.61
106101Łódź, m.61666938851438762538195363.00
  Łódź, okr. 9 693779 429990 429028 422493 61.98

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca