.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Łódź ...
Łódź, okr. 9
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 815659
Powierzchnia: 1152.22 km2
Zaludnienie: 707 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 471
L. obw. z których
spłynęły dane:
471
L. upr. do głos.: 693779
L. wyd. kart: 429990
61.98%
brak49.95%51.26%52.57%53.88%55.19%56.50%57.81%59.12%60.43%61.74% 
danych51.25%52.56%53.87%55.18%56.49%57.80%59.11%60.42%61.73%63.05% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
102100brzeziński, pow.2484412410124021201349.95
100600łódzki wschodni, pow.5226629066290012852755.61
106101Łódź, m.61666938851438762538195363.00
  Łódź, okr. 9 693779 429990 429028 422493 61.98
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto64671740512540420039822162.64
2Wieś4706224865248282427252.83
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001339369196916664851.66
2od 5 001 do 10 0001564783018275811153.05
3od 10 001 do 20 0002931615753157191546453.74
4od 20 001 do 50 0001875410503104931031756.00
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00061666938851438762538195363.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca