.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gliwice ...
Gliwice, okr. 28
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 799197
Powierzchnia: 1589.73 km2
Zaludnienie: 502 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 659406
Liczba wydanych kart: 336066
Liczba wyjętych kart: 335860
Liczba ważnych kart: 335686
Liczba głosów ważnych: 330660
Liczba mandatów: 2
50.96%
brak46.13%47.36%48.59%49.82%51.05%52.28%53.51%54.74%55.97%57.20% 
danych47.35%48.58%49.81%51.04%52.27%53.50%54.73%55.96%57.19%58.43% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1KOWOLIK Stanisław Karol10016630.29
2MACHULSKA Cecylia Zofia4968515.03
3MARKOWSKI Jerzy7394322.36
4MISIOŁEK Andrzej12982639.26
5PAŃCZYK - POZDZIEJ Maria14711544.49
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
246201Bytom, m.14855672117720357088548.55
246601Gliwice, m.15621691198910678994758.38
240500gliwicki, pow.9223244941449124410448.73
241300tarnogórski, pow.11286958819587555782552.11
247801Zabrze, m.14953368991689176789946.14
  Gliwice, okr. 28 659406 336066 335686 330660 50.96

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca