.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gliwice ...
Gliwice, okr. 28
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 799197
Powierzchnia: 1589.73 km2
Zaludnienie: 502 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 463
L. obw. z których
spłynęły dane:
463
L. upr. do głos.: 659406
L. wyd. kart: 336066
50.96%
brak46.13%47.36%48.59%49.82%51.05%52.28%53.51%54.74%55.97%57.20% 
danych47.35%48.58%49.81%51.04%52.27%53.50%54.73%55.96%57.19%58.43% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
246201Bytom, m.14855672117720357088548.55
246601Gliwice, m.15621691198910678994758.38
240500gliwicki, pow.9223244941449124410448.73
241300tarnogórski, pow.11286958819587555782552.11
247801Zabrze, m.14953368991689176789946.14
  Gliwice, okr. 28 659406 336066 335686 330660 50.96
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto58396630180330144229709251.68
2Wieś7544034263342443356845.42
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000275514081408138151.11
2od 5 001 do 10 0003528215886158651562045.03
3od 10 001 do 20 0008439240598405643980548.11
4od 20 001 do 50 0003171017189171831690154.21
5od 50 001 do 100 0005096228679286472822256.28
6od 100 001 do 200 00045430523230623201922873151.13
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca