.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. / Kruszyna, gm.
Kruszyna, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4913
Powierzchnia: 93.42 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3847
Liczba wydanych kart: 1563
Liczba wyjętych kart: 1563
Liczba ważnych kart: 1563
Liczba głosów ważnych: 1523
Liczba mandatów: 2
40.63%
brak39.65%41.10%42.55%44.00%45.45%46.90%48.35%49.80%51.25%52.70% 
danych41.09%42.54%43.99%45.44%46.89%48.34%49.79%51.24%52.69%54.15% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ADAMKIEWICZ Janusz Stefan23115.17
2GŁĘBOCKI Konrad1278.34
3GRUSZKA Stanisław Adam19312.67
4LASECKI Jarosław Wacław26817.60
5LUPA Jacek Antoni32821.54
6RACZYŃSKA Grażyna26917.66
7RYSZKA Czesław Wincenty55636.51
8SZEWIŃSKI Andrzej31220.49
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Kruszyna ul. Pocztowa 2138960360358943.41
2Szkoła Podstawowa Lgota Mała ul.Szkolna 1/379930030029337.55
3Szkoła Podstawowa Widzów ul.Żwirki i Wigury 1697140740739841.92
4Szkoła Podstawowa Jacków 268825325324336.77
  Kruszyna, gm. 3847 1563 1563 1523 40.63

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca