.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. / Koniecpol, gm.
Koniecpol, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 10606
Powierzchnia: 146.75 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8518
Liczba wydanych kart: 3532
Liczba wyjętych kart: 3528
Liczba ważnych kart: 3528
Liczba głosów ważnych: 3440
Liczba mandatów: 2
41.47%
brak39.65%41.10%42.55%44.00%45.45%46.90%48.35%49.80%51.25%52.70% 
danych41.09%42.54%43.99%45.44%46.89%48.34%49.79%51.24%52.69%54.15% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ADAMKIEWICZ Janusz Stefan60117.47
2GŁĘBOCKI Konrad2978.63
3GRUSZKA Stanisław Adam42112.24
4LASECKI Jarosław Wacław74321.60
5LUPA Jacek Antoni68219.83
6RACZYŃSKA Grażyna68019.77
7RYSZKA Czesław Wincenty136339.62
8SZEWIŃSKI Andrzej65819.13
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Koniecpol ul.Zamkowa 27189495495393050.37
2Szkoła Podstawowa Nr 1 Koniecpol ul.Mickiewicza 26203498898696048.57
3Szkoła Podstawowa w Starym Koniecpolu, ul. Częstochowska 15080323023022228.64
4Szkoła Podstawowa w Łysinach, ul. Szkolna 14115242342341136.72
5Remiza OSP w Kuźnicy Grodziskiej, ul. Centralna 12851914914914828.71
6Szkoła Podstawowa w Rudnikach, Rudniki 1a33790908626.71
7Szkoła Podstawowa Nr 2 Koniecpol ul.Szkolna 17177969869768339.24
  Koniecpol, gm. 8518 3532 3528 3440 41.47

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca