.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. / Dąbrowa Zielona, gm.
Dąbrowa Zielona, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4128
Powierzchnia: 100.33 km2
Zaludnienie: 41 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3432
Liczba wydanych kart: 1361
Liczba wyjętych kart: 1361
Liczba ważnych kart: 1361
Liczba głosów ważnych: 1322
Liczba mandatów: 2
39.66%
brak39.65%41.10%42.55%44.00%45.45%46.90%48.35%49.80%51.25%52.70% 
danych41.09%42.54%43.99%45.44%46.89%48.34%49.79%51.24%52.69%54.15% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ADAMKIEWICZ Janusz Stefan19915.05
2GŁĘBOCKI Konrad644.84
3GRUSZKA Stanisław Adam1188.93
4LASECKI Jarosław Wacław47535.93
5LUPA Jacek Antoni39329.73
6RACZYŃSKA Grażyna16812.71
7RYSZKA Czesław Wincenty36027.23
8SZEWIŃSKI Andrzej21316.11
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej, Plac Kościuszki 4998744744743745.29
2Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach, Olbrachcice 146115240040038834.72
3Szkoła Podstawowa w Cielętnikach, Szkolna 556619819819334.98
4Szkoła Podstawowa w Soborzycach, Plac Wolności 472731631630443.47
  Dąbrowa Zielona, gm. 3432 1361 1361 1322 39.66

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca