.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała / bielski, pow. / Buczkowice, gm.
Buczkowice, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 10572
Powierzchnia: 19.33 km2
Zaludnienie: 546 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8318
Liczba wydanych kart: 4868
Liczba wyjętych kart: 4868
Liczba ważnych kart: 4868
Liczba głosów ważnych: 4791
Liczba mandatów: 2
58.52%
brak57.56%58.08%58.60%59.12%59.64%60.16%60.68%61.20%61.72%62.24% 
danych58.07%58.59%59.11%59.63%60.15%60.67%61.19%61.71%62.23%62.76% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1CHODOROWSKI Ryszard75915.84
2GAŁKOWSKI Janusz Piotr171535.80
3KLIŚ Jerzy Roman69614.53
4KOWALSKI Sławomir149231.14
5MUCHACKI Rafał Klemens161133.63
6RANOSZ Ewa Maria140929.41
7WALECZEK Antoni1272.65
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Buczkowicach ul. Lipowska 730 Biblioteka161899199198061.25
2Urząd Gminy w Buczkowicach ul. Lipowska 730 Sala Posiedzeń166010231023100061.63
3Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach, ul. Beskidzka 242 Świetlica117372572571461.81
4Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach, ul. Beskidzka 242 Sala Lekcyjna Nr 5153780380377952.24
5Szkoła Podstawowa w Godziszce, ul. Beskidzka 162173495695694955.13
6Szkoła Podstawowa w Kalnej, ul. Widokowa 6659637037036962.08
  Buczkowice, gm. 8318 4868 4868 4791 58.52

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca