.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała / bielski, pow. / Buczkowice, gm.
Buczkowice, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 10572
Powierzchnia: 19.33 km2
Zaludnienie: 546 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 8318
L. wyd. kart: 4868
58.52%
brak57.56%58.08%58.60%59.12%59.64%60.16%60.68%61.20%61.72%62.24% 
danych58.07%58.59%59.11%59.63%60.15%60.67%61.19%61.71%62.23%62.76% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Buczkowicach ul. Lipowska 730 Biblioteka161899199198061.25
2Urząd Gminy w Buczkowicach ul. Lipowska 730 Sala Posiedzeń166010231023100061.63
3Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach, ul. Beskidzka 242 Świetlica117372572571461.81
4Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach, ul. Beskidzka 242 Sala Lekcyjna Nr 5153780380377952.24
5Szkoła Podstawowa w Godziszce, ul. Beskidzka 162173495695694955.13
6Szkoła Podstawowa w Kalnej, ul. Widokowa 6659637037036962.08
  Buczkowice, gm. 8318 4868 4868 4791 58.52

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca