.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / lubartowski, pow. / Kamionka, gm.
Kamionka, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 6462
Powierzchnia: 111.85 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5034
Liczba wydanych kart: 2116
Liczba wyjętych kart: 2116
Liczba ważnych kart: 2116
Liczba głosów ważnych: 2024
Liczba mandatów: 3
42.03%
brak36.45%38.57%40.69%42.81%44.93%47.05%49.17%51.29%53.41%55.53% 
danych38.56%40.68%42.80%44.92%47.04%49.16%51.28%53.40%55.52%57.65% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BARWIŃSKI Leszek Michał23111.41
2BEDNARSKI Konrad Jerzy643.16
3BENDER Ryszard Janusz58028.66
4CZELEJ Grzegorz59029.15
5CZERNIAK Jacek Andrzej25612.65
6DANIEWSKI Leszek Kazimierz37518.53
7GOGACZ Stanisław47823.62
8JEDLINA Dariusz Marek391.93
9KAMIŃSKI Wiesław Andrzej30114.87
10LESZCZYŃSKA-GORZELAK Bożena Barbara23011.36
11ORGASIŃSKI Lucjan42821.15
12PAWEŁEK Kazimierz Józef23311.51
13PERKA Witold Andrzej40720.11
14WARCHULSKI Bogusław1507.41
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Samoklęski lokal Szkoły Podstawowej71126726725837.55
2Syry lokal remizo-świetlicy35113113112837.32
3Starościn lokal Szkoły Podstawowej49519919919440.20
4Wólka Krasienińska lokal remizo-świetlicy23411311310748.29
5Kamionka lokal byłej Szkoły Podstawowej78837537535647.59
6Kamionka lokal Biblioteki Gminnej78535035032844.59
7Kierzkówka lokal świetlicy wiejskiej38314314314037.34
8Kozłówka lokal świetlicy wiejskiej70328228226940.11
9Siedliska lokal świetlicy wiejskiej58425625624443.84
  Kamionka, gm. 5034 2116 2116 2024 42.03

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca