.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / lubartowski, pow. / Kamionka, gm.
Kamionka, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 6462
Powierzchnia: 111.85 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 9
L. obw. z których
spłynęły dane:
9
L. upr. do głos.: 5034
L. wyd. kart: 2116
42.03%
brak36.45%38.57%40.69%42.81%44.93%47.05%49.17%51.29%53.41%55.53% 
danych38.56%40.68%42.80%44.92%47.04%49.16%51.28%53.40%55.52%57.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Samoklęski lokal Szkoły Podstawowej71126726725837.55
2Syry lokal remizo-świetlicy35113113112837.32
3Starościn lokal Szkoły Podstawowej49519919919440.20
4Wólka Krasienińska lokal remizo-świetlicy23411311310748.29
5Kamionka lokal byłej Szkoły Podstawowej78837537535647.59
6Kamionka lokal Biblioteki Gminnej78535035032844.59
7Kierzkówka lokal świetlicy wiejskiej38314314314037.34
8Kozłówka lokal świetlicy wiejskiej70328228226940.11
9Siedliska lokal świetlicy wiejskiej58425625624443.84
  Kamionka, gm. 5034 2116 2116 2024 42.03

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca