.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / polkowicki, pow. / Gaworzyce, gm.
Gaworzyce, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 3855
Powierzchnia: 76.99 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2935
Liczba wydanych kart: 1450
Liczba wyjętych kart: 1450
Liczba ważnych kart: 1450
Liczba głosów ważnych: 1412
Liczba mandatów: 3
49.40%
brak42.25%43.33%44.41%45.49%46.57%47.65%48.73%49.81%50.89%51.97% 
danych43.32%44.40%45.48%46.56%47.64%48.72%49.80%50.88%51.96%53.05% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1IDCZAK Witold Lech47533.64
2KLIMEK Kazimierz Sławomir15510.98
3KUSIAK Józef27719.62
4LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan41729.53
5ŁASKAWIEC Jerzy Mieczysław22816.15
6MISIAK Tomasz Wojciech34424.36
7RYBKA Zbigniew Piotr47533.64
8SWAKOŃ Jacek28520.18
9ŚLUSARZ Rafał Józef39227.76
10WOŹNY Zbigniew Piotr1027.22
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Dom Kultury "JOWISZ" w Gaworzycach, ul. Główna 1"b"168881981979548.52
2Punkt Biblioteczny w Kłobuczynie 4241122222221854.01
3Punkt Biblioteczny w Dalkowie 1"c"46721921921146.90
4Punkt Biblioteczny w Wierzchowicach 3036919019018851.49
  Gaworzyce, gm. 2935 1450 1450 1412 49.40

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca