.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / polkowicki, pow. ...
polkowicki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 62013
Powierzchnia: 779.93 km2
Zaludnienie: 79 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 47810
Liczba wydanych kart: 23759
Liczba wyjętych kart: 23756
Liczba ważnych kart: 23756
Liczba głosów ważnych: 23209
Liczba mandatów: 3
49.69%
brak42.25%43.33%44.41%45.49%46.57%47.65%48.73%49.81%50.89%51.97% 
danych43.32%44.40%45.48%46.56%47.64%48.72%49.80%50.88%51.96%53.05% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1IDCZAK Witold Lech783733.77
2KLIMEK Kazimierz Sławomir15536.69
3KUSIAK Józef469920.25
4LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan721031.07
5ŁASKAWIEC Jerzy Mieczysław406317.51
6MISIAK Tomasz Wojciech697230.04
7RYBKA Zbigniew Piotr506721.83
8SWAKOŃ Jacek633027.27
9ŚLUSARZ Rafał Józef647627.90
10WOŹNY Zbigniew Piotr10584.56
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
021601Chocianów, gm.1006952485249513952.12
021602Gaworzyce, gm.293514501450141249.40
021603Grębocice, gm.403717061706166942.26
021604Polkowice, gm.2021010711107121048453.00
021605Przemków, gm.708530753075299343.40
021606Radwanice, gm.347415691564151245.16
  polkowicki, pow. 47810 23759 23756 23209 49.69

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca