.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / olsztyński, pow. / Purda, gm.
Purda, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 7750
Powierzchnia: 318.19 km2
Zaludnienie: 24 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 5989
L. wyd. kart: 2643
44.13%
brak34.95%37.03%39.11%41.19%43.27%45.35%47.43%49.51%51.59%53.67% 
danych37.02%39.10%41.18%43.26%45.34%47.42%49.50%51.58%53.66%55.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Remiza OSP w Purdzie155760860859139.05
2Giławy 73 Gospodarstwo Agroturystyczne DERESZE27310610610138.83
3Budynek Szkoły Podstawowej w Butrynach77833633633143.19
4Budynek Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim112955855854849.42
5Budynek Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klewkach168278478477346.61
6Budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi57025125124844.04
  Purda, gm. 5989 2643 2643 2592 44.13

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca