.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / olsztyński, pow. / Kolno, gm.
Kolno, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 3714
Powierzchnia: 178.34 km2
Zaludnienie: 20 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 2820
L. wyd. kart: 997
35.35%
brak34.95%37.03%39.11%41.19%43.27%45.35%47.43%49.51%51.59%53.67% 
danych37.02%39.10%41.18%43.26%45.34%47.42%49.50%51.58%53.66%55.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Lokal Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie104832832832331.30
2Lokal Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach86335935935641.60
3Lokal w Szkole Podstawowej w Bęsi90931031030434.10
  Kolno, gm. 2820 997 997 983 35.35

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca