.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / giżycki, pow. / Wydminy, gm.
Wydminy, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 6898
Powierzchnia: 233.46 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 5296
L. wyd. kart: 2003
37.82%
brak36.05%37.83%39.61%41.39%43.17%44.95%46.73%48.51%50.29%52.07% 
danych37.82%39.60%41.38%43.16%44.94%46.72%48.50%50.28%52.06%53.85% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Gawliki Wielkie70625725724736.40
2Szkoła Podstawowa Orłowo34813213212937.93
3Szkoła Podstawowa Talki35891918825.42
4Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach ul.40-lecia PRL 4156948248047230.72
5Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach ul.Grunwaldzka 94191492792791648.43
6Szkoła Podstawowa Zelki40111411411028.43
  Wydminy, gm. 5296 2003 2001 1962 37.82

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca