.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / giżycki, pow. / Ryn, gm.
Ryn, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 6194
Powierzchnia: 211.21 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 4814
L. wyd. kart: 1925
39.99%
brak36.05%37.83%39.61%41.39%43.17%44.95%46.73%48.51%50.29%52.07% 
danych37.82%39.60%41.38%43.16%44.94%46.72%48.50%50.28%52.06%53.85% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Miasta i Gminy Ryn ul. Świerczewskiego 2 (parter)157169669668044.30
2Urząd Miasta i Gminy Ryn ul. Świerczewskiego 2 (I piętro)203770570568134.61
3Remiza OSP w Szymonce44118418418041.72
4Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich42720320319547.54
5Szkoła Podstawowa w Skopie33813713713240.53
  Ryn, gm. 4814 1925 1925 1868 39.99

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca