.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / giżycki, pow. / Giżycko, gm.
Giżycko, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 7808
Powierzchnia: 289.76 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 5966
L. wyd. kart: 2536
42.51%
brak36.05%37.83%39.61%41.39%43.17%44.95%46.73%48.51%50.29%52.07% 
danych37.82%39.60%41.38%43.16%44.94%46.72%48.50%50.28%52.06%53.85% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Świetlica Wiejska w Kamionkach43015315314435.58
2GOK Wilkasy170581981980048.04
3Remiza OSP w Spytkowie62620720720533.07
4Świetlica Wiejska w Sulimach92541841840945.19
5Świetlica w Upałtach Małych41113713712933.33
6Szkoła Podstawowa w Bystrym101046246245445.74
7Świetlica wiejska w Sterławkach Małych50517117116733.86
8Świetlica wiejska w Antonowie35416916916547.74
  Giżycko, gm. 5966 2536 2536 2473 42.51

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca