.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. / Rędziny, gm.
Rędziny, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 9756
Powierzchnia: 41.36 km2
Zaludnienie: 235 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 7859
L. wyd. kart: 3986
50.72%
brak39.65%41.10%42.55%44.00%45.45%46.90%48.35%49.80%51.25%52.70% 
danych41.09%42.54%43.99%45.44%46.89%48.34%49.79%51.24%52.69%54.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka, Rędziny ul. Szkolna 7193110421042102653.96
2Gminny Ośrodek Kultury, Rędziny ul.Mickiewicza 7194210691069105755.05
3Klub, Marianka Rędzińska ul. Srebrna 1745020920920746.44
4Szkoła Podstawowa, Rudniki ul.Szkolna 11131561961961147.07
5Szkoła Podstawowa im. Korczaka, Kościelec ul. Wolności 93153569969967945.54
6Szkoła Podstawowa, Konin ul. Kielecka 3768634834833450.73
  Rędziny, gm. 7859 3986 3986 3914 50.72

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca