.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. / Olsztyn, gm.
Olsztyn, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 7392
Powierzchnia: 108.82 km2
Zaludnienie: 67 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 5857
L. wyd. kart: 2833
48.37%
brak39.65%41.10%42.55%44.00%45.45%46.90%48.35%49.80%51.25%52.70% 
danych41.09%42.54%43.99%45.44%46.89%48.34%49.79%51.24%52.69%54.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Biskupice ul. Szkolna 465122122121533.95
2Szkoła Podstawowa w Kusiętach, Kusięta 20891544444343748.52
3Urząd Gminy - sala narad, Olsztyn Plac Piłsudskiego 10214212461245121558.17
4Szkoła Podstawowa w Turowie, Turów ul. Szkolna 1267527427426840.59
5Szkoła Podstawowa w Zrębicach, Zrębice ul.Główna 14388435835835240.50
6Oddział Przedszkolny w Przymiłowicach, Przymiłowice 4159029029028449.15
  Olsztyn, gm. 5857 2833 2831 2771 48.37

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca