.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. / Konopiska, gm.
Konopiska, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 10403
Powierzchnia: 78.11 km2
Zaludnienie: 133 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 9
L. obw. z których
spłynęły dane:
9
L. upr. do głos.: 8370
L. wyd. kart: 4190
50.06%
brak39.65%41.10%42.55%44.00%45.45%46.90%48.35%49.80%51.25%52.70% 
danych41.09%42.54%43.99%45.44%46.89%48.34%49.79%51.24%52.69%54.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkolno-Przedszkolny w Aleksandrii ul. Gościnna 130127157557556045.24
2Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hutkach, Hutki 16880935635634644.00
3Hala Sportowa Konopiska ul. Sportowa 7206111941192117357.93
4Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni, Kopalnia ul. Szkolna 2121660560560249.75
5Filia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Korzonku, Korzonek 8745821921921647.82
6Remiza OSP w Jamkach,Jamki 11252722122121841.94
7Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach, Rększowice 7875836836836248.55
8Szkoła Podstawowa w Łaźcu, Łaziec 6678441241240652.55
9Dom KGW "Wygodzianka" Wygoda 1748624024023749.38
  Konopiska, gm. 8370 4190 4188 4120 50.06

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca