.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / leski, pow. / Cisna, gm.
Cisna, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 1640
Powierzchnia: 286.89 km2
Zaludnienie: 5 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 2
L. obw. z których
spłynęły dane:
2
L. upr. do głos.: 1404
L. wyd. kart: 717
51.07%
brak41.20%42.19%43.18%44.17%45.16%46.15%47.14%48.13%49.12%50.11% 
danych42.18%43.17%44.16%45.15%46.14%47.13%48.12%49.11%50.10%51.10% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Cisnej84342142140749.94
2Szkoła Podstawowa w Wetlinie56129629628752.76
  Cisna, gm. 1404 717 717 694 51.07

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca