.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / prudnicki, pow. / Lubrza, gm.
Lubrza, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4514
Powierzchnia: 83.15 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 3589
L. wyd. kart: 1629
45.39%
brak34.67%36.09%37.51%38.93%40.35%41.77%43.19%44.61%46.03%47.45% 
danych36.08%37.50%38.92%40.34%41.76%43.18%44.60%46.02%47.44%48.87% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Dytmarowie91640040039843.67
2Świetlica wiejska w Jasionie20085858242.50
3Urząd Gminy w Lubrzy- świetlica na parterze80343543541654.17
4Świetlica wiejska - budynek byłej Szkoły36613313313136.34
5Wiejski Dom Kultury w Olszynce38013413412735.26
6Wiejski Dom Kultury w Prężynce27912412412044.44
7Wiejski Dom Kultury w Trzebinie64531831830949.30
  Lubrza, gm. 3589 1629 1629 1583 45.39

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca