.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole ...
Opole, okr. 20
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 1018156
Powierzchnia: 9412.47 km2
Zaludnienie: 108 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 807
L. obw. z których
spłynęły dane:
807
L. upr. do głos.: 830903
L. wyd. kart: 378320
45.53%
brak38.55%40.88%43.21%45.54%47.87%50.20%52.53%54.86%57.19%59.52% 
danych40.87%43.20%45.53%47.86%50.19%52.52%54.85%57.18%59.51%61.85% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
160100brzeski, pow.7345335885358703523048.85
160200głubczycki, pow.3997717182171721678642.98
160300kędzierzyńsko-kozielski, pow.8069437422374153666046.38
160400kluczborski, pow.5577923941239282342142.92
160500krapkowicki, pow.5410620860208502043438.55
160600namysłowski, pow.3468016682166641622448.10
160700nyski, pow.11807054645545755364746.28
160800oleski, pow.5466021792217822115839.87
166101Opole, m.9903961160611226049161.75
160900opolski, pow.10742842739427204191139.78
161000prudnicki, pow.4748620408203981990542.98
161100strzelecki, pow.6553125604255982512939.07
  Opole, okr. 20 830903 378320 378094 370996 45.53
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto44917823415623399223033352.13
2Wieś38172514416414410214066337.77
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0003354713809138071341241.16
2od 5 001 do 10 00019594873808737867205937.67
3od 10 001 do 20 00018936678382783067651741.39
4od 20 001 do 50 00021188298600985329671746.54
5od 50 001 do 100 00010112152561525415180051.98
6od 100 001 do 200 0009903961160611226049161.75
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca